Privacybeleid

Inleiding

Schoonheidssalon Kylinde verzamelt persoonsgegevens van haar klanten en neemt de privacy van haar klant zeer serieus. De gegevens worden op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In deze privacyverklaring wordt er uitgelegd welke persoonsgegevens verzamelt (kunnen) worden en met welk doel dat gedaan wordt. Schoonheidssalon Kylinde adviseert om het privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Verantwoordelijke 

Kylinde Hemmen
Beumeesweg 61,

9661 AB Alteveer
+31 (0)6 30372049
Schoonheidssalon.Kylinde@outlook.com

Verkrijgen van jouw persoonsgegevens

Schoonheidssalon Kylinde heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Voor – en na foto’s (in overleg)
 • Behandelgegevens
 • Klachten 
 • Review/ feedbackberichten

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden er persoonsgegevens verwerkt:

Schoonheidssalon Kylinde verwerkt gevoelige persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het zo goed als mogelijk kunnen verlenen van de dienst 
 • Het contact hebben over afspraken en eventuele annulering daarvan 
 • Versturen van nieuwsbrieven 
 • Resultaten openbaar maken, zoals Facebook, de website & Instagram (alleen met toestemming)
 • Afhandelen van klachten 
 • Facturatie
 • Review/ feedbackberichten openbaar maken via Website, Google en Social Media, zoals Facebook (alleen met toestemming)

Bewaartermijn

Schoonheidssalon Kylinde bewaart persoonsgegevens tot het moment dat er verzocht wordt door de klant deze gegevens te verwijderen. Of zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.

Beveiligen van persoonsgegevens

Schoonheidssalon Kylinde neemt de privacy van de klant serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Kylinde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Rechten van de klant

Onder de Europese Verordening Gegevensbescherming beschikt de klant over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens mogen bekeken worden
 • Persoonsgegevens mogen gewijzigd, verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd worden. 
 • De verwerking van persoonsgegevens mogen beperkt worden 
 • Er mag bezwaar gemaakt worden tegen verwerking op grond van “gerechtvaardigd belang” van schoonheidssalon Kylinde of een derde
 • Persoonsgegevens mogen verkregen worden
 • Toestemming voor gegevensverwerking mag ingetrokken worden

Een verzoek kan verstuurd worden naar Schoonheidssalon.Kylinde@outlook.com. Schoonheidssalon Kylinde zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Schoonheidssalon Kylinde een dergelijk verzoek heeft ontvangen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Schoonheidssalon Kylinde verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingdienst. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot die gegevens. Met deze bedrijven heeft schoonheidssalon Kylinde een verwerkingsovereenkomst, hierin zijn afspraken gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens. 

Met wie deelt Schoonheidssalon Kylinde gegevens:

 • SARA Salonsoft (Voor het maken van afspraken)

Afmelding nieuwsbrieven/ e-mail

Schoonheidssalon Kylinde gebruikt jouw naam en e-mail adres om nieuwsbrieven en mail te versturen over diensten, producten, activiteiten en andere interessante informatie over schoonheidssalon Kylinde. Afmelding voor deze mailing is mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Wijziging van dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Cookies

Schoonheidssalon Kylinde gebruikt functionele cookies & analytische cookies, deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. De analytische cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen, alsmede de plaats vanuit waar de website wordt bezocht.

Minderjarigen

De website en/ of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen aan kinderen die jonger dan 16 jaar zijn. Zij hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig om deze gegevens te mogen verstrekken. Wij kunnen niet controleren of de bezoeker ouder is dan 16. Wees betrokken bij online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Klachten en vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Schoonheidssalon Kylinde je gegevens gebruikt, of heb je een klacht over de manier waarop jouw gegevens verwerkt worden dan kun je een e-mail sturen naar Schoonheidssalon.Kylinde@outlook.com.
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de autoriteit persoonsgegevens.